» Bài viết được đánh dấu "408 Nguyễn Thị Minh Khai"
Trung tâm bảo hành Vespa – Piaggio 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, HCM