Banner danh muc tin tuc

Vespa Sprint S 150

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
White Innocenza

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Black Opaco

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
GREEN TENACE

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
ORANGE TRAMONTO

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 94,300,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 0904 517 699

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa Sprint S 150